Category: Okategoriserade

Telia avvecklar kopparnätet

Under våren 2017 kommer Telia att avveckla kopparnäten på Säffles landsbygd. Runt 700 abonnenter berörs och där kommer den fasta koppartråden att släckas för gott.

De kunder som så önskar kommer erbjudas trådlösa alternativ, men Säffle Fibernät lanserar nu ett erbjudande där de som inte tidigare anslutit sig till fibernätet får möjlighet att göra det till ett fast pris på 18 000 kr. Detta gäller om man tecknar sig för en anslutning senast 1 september 2016.

Erbjudandet gäller alla året-runt-boende hushåll (undantag kan förekomma vid omfattande utföranden) inom SäffleLandsbygdsnäts område, samt i föreningarna By, Långserud och Kila. Erbjudandet gäller inte boende inom Svanskogs fibernäts område.

Vill du haka på denna möjlighet att koppla upp dig så kontakta vår ordförande Torbjörn Axelsson på torbjorn.hagaborg@gmail.com.

Stationerna som stängs under första kvartalet nästa år är: Botilsäter, Björsebyholm, Eskilsäter, Gaperhult, Gatviken, Ingersbyn, Ingrirud, Kärrholmen, Kila, Karud, Kålsäter, Långserud, Lövenborg, Millesvik, Rudsbyn, Skäggebyn, Södra Ny, Torserud, Vickersrud, Värmlands Ödebyn och Ölserud. Här försvinner både telefoni och ev internet.

De som tidigare kopplat upp sig till fibernätet berörs naturligtvis inte.

Läs mer om detta i SäffleTidningen

Fiberfusionen är avslutad

Fiberföreningarna Gillberga, Huggenäs, Södra Näset, Stubbkärr-Bäckelid, Tveta och Södra Ny har gått samman med Säffle Landsbygdsnät (tidigare Bro fibernät). Fusionen godkändes den 29 december 2015.
De tidigare föreningarna har således upphört. Insatskapital, likvida medel och alla medlemmar har därmed gått upp i den namnändrade föreningen.
Styrelsen består av ledamöter från de tidigare och den ser ut som följer:
Ordförande: Torbjörn Axelsson
Ledamöter: Per Grangert, Margareta Hultkrantz, Mathias Häggkvist, Johnny Jakobsson, Tomas Jansson, Ingvar Olsson, Mats Olsson, Jörgen Paulander och John Vilhelmsson.

Fusionsstämmor avslutade

De sex föreningar som ska fusionera med Bro fibernät har nu haft sina två extrastämmor och på dessa beslutat att godkänna fusionen.

Samtidigt har mottagande förening Bro haft stämmor som antagit nya stadgar, en ny styrelser som är förstärkt med ledamöter från de andra föreningarna. Dessutom har en namnändring påbörjats.

Nu skickas anmälda handlingar om dessa beslut till Bolagsverket. Dessa handlingar har undertecknats av föreningarnas styrelser.

Jämsides med detta går föreningarna nu vidare med att bygga samman ekonomisk redovisning och medlemsregister.
När fusionen är slutligt verkställd i december månad kommer de tidigare sex föreningarna att upphöra. Den nybildade föreningen kommer ha ca 1340 medlemmar och blir därmed en av de största i sitt slag i landet.

Fiberfusion har startat

Under mars 2015 kommer fusionen av delar av Säffles fiberföreningar att starta.

Det kommer ske via extrastämmor i de ingående föreningarna där fusionsplanen ska presenteras och en auktoriserad revisor ska utses.

När fusionen är avslutad kommer de tidigare föreningarna att upphöra och den nya kommer få namnet Säfflelandsbygdsfiber ek. förening. Den kommer fungera som de tidigare, där medlemmarna är ägare, men där vi med en gemensam styrelse kan ha en effektiv och samordnad administration.

Följ dokument och process på denna sida, samt på www.fibernat.se