Fiberfusion har startat

Under mars 2015 kommer fusionen av delar av Säffles fiberföreningar att starta.

Det kommer ske via extrastämmor i de ingående föreningarna där fusionsplanen ska presenteras och en auktoriserad revisor ska utses.

När fusionen är avslutad kommer de tidigare föreningarna att upphöra och den nya kommer få namnet Säfflelandsbygdsfiber ek. förening. Den kommer fungera som de tidigare, där medlemmarna är ägare, men där vi med en gemensam styrelse kan ha en effektiv och samordnad administration.

Följ dokument och process på denna sida, samt på www.fibernat.se