Fusionsstämmor avslutade

De sex föreningar som ska fusionera med Bro fibernät har nu haft sina två extrastämmor och på dessa beslutat att godkänna fusionen.

Samtidigt har mottagande förening Bro haft stämmor som antagit nya stadgar, en ny styrelser som är förstärkt med ledamöter från de andra föreningarna. Dessutom har en namnändring påbörjats.

Nu skickas anmälda handlingar om dessa beslut till Bolagsverket. Dessa handlingar har undertecknats av föreningarnas styrelser.

Jämsides med detta går föreningarna nu vidare med att bygga samman ekonomisk redovisning och medlemsregister.
När fusionen är slutligt verkställd i december månad kommer de tidigare sex föreningarna att upphöra. Den nybildade föreningen kommer ha ca 1340 medlemmar och blir därmed en av de största i sitt slag i landet.