1 september 2007: Bynet vill bygga fiber i Säffle

SäffleTidningen:
SÄFFLE: Bredbandsentreprenören byNet vill satsa
Det är fortfarande oklart hur bredbandsutbyggnaden i Säffle ska gå till. Bredbandsentreprenören byNet vill dra ett fibernät till alla hushåll i Säffle – både på glesbygden och i tätorten. Nätverken ska enligt företaget ägas av ekonomiska föreningar.
Bredbandsentreprenören byNet – med huvudkontor i Kungälv – satsar till skillnad mot de flesta andra aktörer på bredbandsmarknaden på den så kallade FFH-metoden. FFH är en förkortning av Fiber Från Hemmet.
– Vi är dels intresserade av att lägga fiberoptik i det band som just nu läggs ut på Värmlandsnäs men vi är också involverade i utbyggnaden av fiberoptik i Kila, Gillberga och Långserud, berättar Hasse Eriksson på byNet.

Ägs av föreningar

byNet bygger optiska fibernät i samarbete med föreningar, byalag, samfälligheter och andra organisationer som sedan svarar för driften.
– I regel bildar man ekonomiska föreningar som ansvarar för olika områden inom nätet. Föreningarna bygger och driver nätet i egen regi men samarbetar med andra föreningar när det gäller bland annat upphandling och backas upp av oss på områden som teknik och ekonomi, berättar Hasse Eriksson.
byNet förser också föreningarna med den kompetens som behövs och tar också ansvar för den specialentreprenad som systemet kräver.
Säffle kommun lägger just nu ned en 17 km lång bredbandskabel på sträckan mellan By och Ölserud. Nedläggningen sker i samband med att Vattenfall gräver ned sin nya elkabel på Värmlandsnäs.

Vill börja på Näset

Hur denna bredbandskabel senare ska anslutas är ännu inte klart. Säffle kommun har utarbetat en bredbandsstrategi som man nästa vecka avser att presentera och skicka ut på remiss. Nästa vecka hålls också ett informationsmöte på Värmlandsnäs där många näringsidkare, hushåll och föreningar är angelägna om att en anslutning till ett spridningsnät ska ske snarast möjligt.
– Intresset har varit mycket stort när jag har varit i Säffle och på olika håll presenterat vårt förslag, säger Hasse Eriksson.
byNets avsikt är att börja sin utbyggnad på just Värmlandsnäs där man nått långt i diskussionerna med bland annat LRF och byalag.

Alla hushåll i Säffle

Bredbandsutbyggnaden i Sverige har gått förhållandevis långsamt och många aktörer har koncentrerat sig på att bygga ut i de större tätorterna där volymerna är som störst. byNet satsar i stället på att utveckla kommunikationsnätet i framför allt glesbygden.
– Vår tanke är att samtliga i Säffle kommun, både i tätorten och på glesbygden, ska få fiberoptik till hemmet, säger Hasse Eriksson.

AV Claes Österman

http://nwt.se/saffle/article26116.ece

Leave a comment