Kopparnätet avvecklat på landsbygden

Under våren 2017 avvecklade Telia kopparnätet på Säffles landsbygd. Runt 700 abonnenter berördes och där kommer försvann såväl telefoni och eventuellt bredband via den fasta koppartråden.

Kopparnätet är fortsatt i drift i centralorterna Säffle, Värmlands Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro. Det finns för närvarande inga planer på att stänga dessa stationer.

Vill du framtidssäkra dina digitala vanor så anslut dig till Säffle Fibernät så kontakta vår ordförande Torbjörn Axelsson på torbjorn.hagaborg@gmail.com.

Leave a comment