15 februari 2006-Bredband i egna händer

Värmlands Folkblad 2006-02-15: Bredband i egna händer
Bredband åt alla! Om ingen annan tar itu med saken så får vi göra det själva, menar företrädarna för fiberprojektet i Gillberga, Kila och Långserud. Från vänster är de Jan Persson, Keeron Ögren och Magnus Elvingsson.

Själv är bäste dräng, heter det. Nu drar utvecklingsgrupperna i Gillberga, Kila och Långserud igång ett projekt som syftar till att alla i området ska kunna få tillgång till riktigt bredband, alltså bredband via fiberoptik
Att vara utan bredband kommer om några år att vara detsamma som att vara utan telefon och tv i dag, säger Keeron Ögren, Källås, Jan Persson, Älviksholm, och Magnus Elvingsson, Långserud, talesmän för fiberprojektet.
Visst. Det finns redan folk i bygden som skaffat ADSL-anslutningar, alltså bredband som går via befintligt telefonnät. Men det är dyrt och redan föråldrat, menar gruppen.
– Det kan räcka för lite privat användning med det räcker inte om man ställer moderna krav, säger Keeron Ögren.
– Kapaciteten är alldeles för dålig. Är man företagare är det mycket svårt att klara sig med ADSL och företagare vill vi ju ha i området. Dessutom finns det abonnenter i området som inte ens kan få ADSL därför att telefonlinjerna är för dåliga.
DET ENDA I DAG tänkbara alternativet är fiberkabel, anser de tre.
Längs E 18 finns kabel nedgrävd. Tanken är att ansluta en matarkabel till denna och låta den gå som en ring mellan Häljebol, Hällsbäck, Långserud och Kila. En sträcka på tio till tolv mil.
För att projektet ska bli genomförbart räknar man med att det behövs 300 – 400 hushåll som ansluter sig. Ett drygt hundratal har redan sagt att de vill vara med.
Slår man ut kostnaderna för hela nätprojektet på det tänkta antalet så skulle totalkostnaden per hushåll bli mellan 25 000 och 30 000 kronor.
– Då får man välja, förklarar Jan Persson. Antingen betalar man hela insatsen vid starten och får sedan en månadskostnad på cirka 150 – 200 kronor. Eller så går man in som delägare i ett lån och får då betala kanske 400 kronor per månad.
– MER FÅR DET INTE bli. Vi tror det går en smärtgräns där någonstans.
Tilläggas ska att den som får tillgång till fibernät kan räkna bort de fasta avgifter man i dag har för telefon och internet.
Hittills är man på planeringsstadiet. Möten ska hållas den närmaste tiden på Vildmarkens hotell, i Nysäter, Häljebol och Långserud.
– Vi måste snarast möjligt få grepp om hur många som vill vara med och var de bor, säger gruppen. Det bästa vore om vi hade allt klart så vi kan börja gräva så snart tjälen gått ur jorden.
* Vad är då de starkaste argumenten för att gå med?
– Tillgång till bredband kommer att bli allt viktigare. För företagare i området kommer det att vara helt nödvändigt, svarar gruppen.
* Men många har ju inte ens dator? Varför skulle de gå med?
– Både inom sjukvården och hemtjänsten ökar intresset för tekniken. Då kan fler vilja ansluta sig. Dessutom kommer framtaget bredband att öka värdet på fastigheterna. Det vet vi från andra håll.
* Hur bär man sig åt om man vill delta i projektet?
– Vi har ett 30-tal ambassadörer som knackar dörr i området. De kan både informera och ta emot anmälningar. Det går bra att kontakta oss också. Det är för övrigt viktigt att vi får veta vilka som inte vill vara med också. Det har betydelse för dragningen av fiberkablarna.

AV GUNVOR NYMAN