10 januari 2006: Värmlandsnäs får fiber

Värmlands Folkblad: Värmlandsnäs nästa för bredband

10/1/2007

Det pågår en febril aktivitet när det gäller bredbandsutbyggnaden i Säffle kommun. Nu håller byalag och utvecklingsgrupper på att bilda ekonomiska föreningar för att möjliggöra nedgrävning av fiber till varje hus.

Landsbygdsperspektivet står i fokus och landsbygden har tagit initiativet till det arbete som pågår. Det hela aktualiserades när Vattenfall skulle gräva ned en kabel på Värmlandsnäs och Säffle kommun fick en förfrågan om den ville lägga ned fiber samtidigt. Kommunen nappade och betalar för stamnätet medan de ekonomiska föreningar som nu håller på att bildas ska svara för områdesnätet som ansluter varje fastighet.
– Kommunen anser det viktigt för framtiden att folk kan fortsätta att bo på landsbygden och driva företag där. Därför är detta en viktig politisk fråga som har högsta prioritet, säger Sabine Zimmerl Berg, IT-chef i Säffle kommun. Därför vill kommunen medverka och så småningom kan de ekonomiska föreningarna betala avgiften för nätanslutningen.Men det är inte bara Värmlandsnäs som är aktuellt för denna möjlighet till bredband. Hela Säffle kommun ingår i planerna.
– Kostnaden för fibern på Värmlandsnäs uppgår till tre miljoner kronor men resten av kommunen kommer att bli billigare per meter.
I praktiken kan på sikt även de ekonomiska föreningarna bygga stamnät. Finansieringen sker via lån från dessa föreningar.
– Det som kostar är sedan den nätavgift man betalar, förutom kostnaden för internet. Men den som har Telia i dag betalar också en anslutningskostnad, säger Sabine Zimmerl Berg. Här kan man ta in radio, tv och internet genom samma förbindelse. Helst vill vi att kostnaden ska bli ett nollsummespel, eller ännu hellre billigare vilket det blir om man tar in alla tjänster via fibern.
Sabine Zimmerl Berg vill också betona att tätorten inte glömts bort i arbetet med bredband på landsbygden.

Av: BRITTA STAAKE