8 april 2008: 15 miljoner till bredband

SäffleTidningen 2008-04-08 : Säffle får 15 miljoner till satsning på bredband

Nu har beskedet kommit. Säffle får drygt 15,8 miljoner kronor i EU-bidrag till utbyggnaden av ett stamnät. Det är ett mycket viktigt steg i Säffles bredbandssatsning.

Enbart stamnätet beräknas kosta cirka 31 miljoner kronor. Till det kommer det nät som skall byggas ut av de olika bygdeföreningar, som redan finns och som i några fall också kommer att bildas. Totalt handlar det om cirka 50 miljoner kronor.
EU-bidraget utgör hälften av kostnaden för stamnätet.
– Säffle kan snart kalla sig Värmlands snabbaste kommun, säger Erik Strömberg i SäBy, alltså Säffle Bygdefibernät, som är ”paraplyorganisationen” för de olika bygdeföreningarna.
– Detta sänder en mycket viktig signal till alla som är intresserade, men som ännu inte har bestämt sig för att ansluta sig, fortsätter Erik Strömberg.
Vårt mål är att få minst 1 500 anslutna och vi har redan nu nått upp till hälften. Det nu aktuella EU-bidraget kommer att ge oss rejäl medvind.
Kan bilda modell
Säffles projekt har uppenbarligen gjort intryck. Det är också en modell, som många tror kan bli en förebild för andra, som vill bygga ut ett höghastighetsnät.
– Det är den största nätutbyggnaden i sitt slag hittills, säger Sabine Zimmerl-Berg. Det finns ett liknande projekt i Kristinestad i Finland, men det är ett mindre när än det som planeras i Säffle.
Projektet är en landsbygdssatsning, men det kommer att ge följdeffekter som också betyder att tätortens utbyggnad kommer snabbare igång.
– Vi kommer att kunna göra anslutningar till tätorten från minst fyra olika riktningar, fortsätter Sabine Zimmerl-Berg.
Tre år totalt beräknas projektet ta i anspråk. Ett år har redan gått. Den sista mars 2010 skall allt vara klart.
Över 34 mil ska grävas
Kommunens andel i finansieringen av stamnätet är 15,5 miljoner kronor. Tre miljoner har redan investerats i den redan dragna kabeln mellan By och Ölserud. 2,5 miljoner kronor kommer att utgöras av eget arbete och resterande 10 miljoner finns det beslut om i budgeten.
Det är inget litet projekt som nu skall dras igång. Totalt räknar man med att i runda tal 34 mil fiberkabel skall grävas ner inom kommunen.
– Det i sin tur öppnar möjligheter för etableringar i grävbranschen, säger Erik Strömberg. Det kommer att behövas grävare och vi ser förstås gärna att de kan hämtas på det lokala planet.
Mycket klart redan i år
Det positiva beskedet innebär, att stamnätet nu kan börja byggas i snabb takt. Så mycket som 70-80 procent kommer att byggas redan under 2008.
– All planering har baserats på att vi skulle få ett positivt svar på vår EU-ansökan, säger Sabine Zimmerl-Berg. Det känns oerhört skönt nu när vi vet att alla förutsättningar är på plats och vi kan arbeta vidare med full kraft.

AV: S-E DAHLSTRÖM

http://nwt.se/saffle/article48958.ece