30 januari 2010: Avtal klart för TV

SäffleTidningen 2010-01-30:
Nu finns avtal klara för TV via Säffles fibernät

Nu skall snart en lång väntan vara över för alla som räknat med att få TV via det nya fibernätet. Telia som är nätets kommunikationsoperatör har tecknat avtal med IPTV-leverantörer. Om några veckor skall dessa kunna erbjuda sina tjänster i Säffle.

Med IPTV avses bredbands-TV och de nya avtalen avser Säffle stadsnät. För att undvika missförstånd skall sägas, att begreppet stadsnät är identiskt med det som också brukar omtalas som fibernätet.
– Avtalet gäller hela nätet, alltså inom hela kommunen, säger Sabine Zimmerl-Berg, som är VD för Säffle Kommunikation AB, SäKom.
Många har klagat
Det har förekommit många klagomål med anledning av att TV via fibernätet inte har kunnat erbjudas, bland annat i insändare. Just möjligheten att få bredbands-TV var för många ett starkt skäl till att ansluta sig.
Sabine Zimmerl-Berg har förståelse för besvikelsen.
– Det blev mycket olyckligt eftersom vi hade klart med leverantör redan från starten i september. Sedan kom ett ägarskifte där, som helt ändrade förutsättningarna, och det har tagit längre tid än väntat för kommunikationsoperatören att hitta en ny lösning. Det känns bra att veta att det nu finns avtal klara.
Boxer en part
De avtal som tecknats innebär att det garanteras öppenhet och valfrihet även när det gäller TV. En part är Boxer, som är en välkänd TV-leverantör på marksända nätet.
– I Säffle kommer Boxer att agera som IPTV-leverantör, vilket är mycket positivt, anser Sabine Zimmerl-Berg. Boxer har också på ADSL en tjänst som heter Boxer Trippel, som är ett paket för såväl Internet som telefoni och TV och vi hoppas att Boxer kan tänka sig att öppna upp för det även i fibernät som Säffle stadsnät.
Flera alternativ
Ett annat alternativ med öppen bredbands-TV skaps genom att man också har tecknat avtal med Serverado.
– Öppen bredbands-TV från Serverado innebär, att digitalboxen och grundabonnemanget inte är låst till en viss TV-leverantör, säger Thomas Holmström, som är VD för Serverado. Man kan blanda och byta mellan olika leverantörer i samma box.
I dag finns TV-kanaler och paket från Viasat, IP Sweden, Kramnet och Disatra och dessutom kan man hyra film direkt i digitalboxen liksom andra interaktiva tjänster.
Öppet nät
Sabine Zimmerl-Berg understryker att man från SäKoms sida har varit noga med att ha ett ”öppet nät” med olika leverantörer och därmed också konkurrens. Redan vid valet av kommunikationsoperatör betonades vikten av att Säffle stadsnät skall drivas som en öppen affärsmodell.
– Om detta har vi varit helt överens med såväl SäBo som med de olika föreningar som också jobbar med fibernätet i Säffle.
Det har funnits starka önskemål om att få in Telia inte bara som kommunikationsoperatör utan även som tjänsteleverantör.
– Men Telias uppgift är att som operatör ansluta tjänsteleverantörer till nätet. Om Telia också skulle vara tjänsteleverantör hade det i praktiken inneburit att valfriheten och konkurrensen begränsats. Det hade varit negativt som vi ser det.
Snö och kyla hindrar
Telia har redan tidigare anslutit en rad tjänsteleverantörer för Internet och IP-telefoni. Nu kommer som sagt även flera leverantörer av bredbands-TV, IPTV.
Säffle stadsnät har i dag 2 223 abonnenter anslutna med avtal. Av dessa är 1 200 inne i nätet och kan köpa tjänster redan nu. Exakt när alla kommer att vara inne i nätet vet man inte i dag.
– Vintern har lagt hinder i vägen eftersom arbetet i praktiken måste stoppas när temperaturen underskrider fem minusgrader. Väldigt mycket är klart, men det är vissa installationer som måste göras innan hela nätet är komplett.
Inom SäKom räknar man med att allt skall vara igång i maj eller senast i juni.
Det finns också en plan för hur utbyggnaden skall fortsätta inne i tätorten. Bland annat skall Säfflebostäders fastigheter anslutas.
Bredbandsmässa
Mer information om fibernätet och dess möjligheter kan man få när det den 4 februari arrangeras en bredbandsmässa i Medborgarhuset. Då kommer de nya TV-leverantörerna att vara på plats och även övriga tjänsteleverantörer. Man kommer också att möta flera lokala aktörer.
– På bredbandsmässan kommer man att kunna få svar på de frågor som finns och mässan kommer att vara öppen för alla som är intresserade, säger Sabine Zimmerl-Berg.

Av: Sven-Erik Dahlström
http://www.nwt.se/saffle/article650760.ece