22 april 2010: Fiberförening får pris

SäffleTidningen: Fibernätsförening blir årets Leader

Den ekonomiska föreningen Säfflebygdens fibernät har utsetts till 2010 års Årets Leader. Det är den ideella föreningen Leader Växtlust Värmland med säte i Sunne, som utser pristagaren.
I motiveringen till priset står det bland annat, att samordning av internetanslutning har gett Säffles landsbygdsföretag en enorm förbättring av servicetillgång och kontaktmöjligheter. Företagen har avlastats mycket merarbete och krångel under förverkligandet.

Föreningen har sett till att landsbygden i Säffle kommun fått tillgång till och driver fibernät, under projektnamnet Värmlands snabbaste landsbygd.

http://nwt.se/saffle/article695250.ece