24 augusti 2010: Minister fick se fibernät

SäffleTidningen 2010-08-24: Vägbygge och fibernät visades för ministern

Åsa Torstensson, regeringens infrastrukturminister, besökte Vickersrud i Tveta på måndagen. Kommunalrådet Daniel Bäckström kunde ta emot hemma på gården, men anledningen till besöket såg man strax intill, nämligen den nybyggda kilometerlånga enskilda vägen.
– Också får vi samtidigt demonstrera vårt nya fibernät, sade Daniel Bäckström.

Ministerintresset för vägbygget har sin speciella förklaring. Regeringen satsade extra resurser på enskilda vägar.
– Gensvaret var lite trögt i början, men sedan blev det bättre, konstaterade Åsa Torstensson och tillade att det är stora skillnader mellan de olika projektens genomförande och förutsättningar.
– Det är en anledning till att jag besöker en del av dem för att få se hur man har gått tillväga.
Öste beröm
Åsa Torstensson öste beröm över Vickersruds vägsamfällighet och det jobb som man har utfört.
– Det finns ett stort inslag av personligt engagemang, vilket också ger förutsättningar för ett bra resultat.
Hon slog fast att enskilda vägarna är viktiga, oerhört viktiga.
– En miljon svenskar är på ett eller annat sätt beroende av enskilda vägar och de utgör en mycket viktig del av helheten när det gäller kommunikationer.
Intensivt arbete
Det blev bråttom när Vickersruds vägsamfällighet fick besked om att det fanns pengar till det planerade projektet.
– Vi fick beskedet 11 november och förbehållet var att arbetet skulle vara genomfört och besiktigat senast 20 december, berättade Kjell Bäckström.
Entreprenören Sven-Erik Johansson kontaktades. Han ställde upp och arbetet drog igång.
– Det blev ett intensivt arbete under några veckor. Dels hade vi ett sista datum för arbetet, dels visste vi att vintern kunde komma när som helst.
Klarade tidspressen
I runda tal 1 600 ton material lades på den 1,1 kilometer långa vägsträckan. Arbetet blev färdigt i tid. Två dagar senare kom snön.
Det är ingen överdrift att säga att ministern var imponerad av det som hon fick höra och se.
Det statliga bidraget täckte 70 procent av kostnaden. Ytterligare 10 procent fick man från Säffle kommuns anslag för enskilda vägar. Resterande 20 procent lånefinansierades.
Tillfällig minskning
Säffle är en av de kommuner som har haft en välvillig inställning till enskilda vägar och gett bidrag av detta slag. Daniel Bäckström förklarade samtidigt att det kärva ekonomiska läget har framtvingat ett beslut om att skära ned anslaget för enskilda vägprojekt.
– Grundinställningen är densamma som tidigare och vi vill se nedskärningen som tillfällig. När det ekonomiska läget tillåter hoppas jag att vi ska kunna återgå till tidigare anslag.
Bredbandprojektet
Åsa Torstensson var också nyfiken på Säffles bredbandsprojekt. Det var hon som en gång startade utbyggnaden vid en ceremoni på von Echstedtska gården. Nu kunde Daniel Bäckström tillsammans med fibernätsföreträdarna Kjell Karlsson och Jan Anders Nilsson demonstrera resultatet.
– Anslutningen till nätet överträffar de ursprungliga förväntningarna, sade Kjell Karlsson. I dag är cirka 2 270 anslutna, vilket är väsentligt mer än vad man från början räknade med.
Bredbandsutbyggnaden är också något som ligger inom Åsa Torstenssons ansvarsområde och hon har tidigare med intresse följt det som sker på det området i Säffle.

Av: Sven-Erik Dahlström
http://nwt.se/saffle/article756503.ece