30 april 2011: Fibernät fortsätter växa

SäffleTidningen: Säffles fibernät fortsätter att växa

http://nwt.se/saffle/article896725.ece

I tre år har utbyggnaden av fibernät i Säffle kommun pågått. Nu inleds nästa fas.
– Vi kör i gång villaprojektet i tätorten, det blir en intensiv fas, säger Sabine Zimmerl-Berg.
Hon är vd för stamnätsägaren Säkom och har följt arbetet ända från start:
– Det har varit en utmaning och samtidigt oerhört spännande.

Många anslutna
2008 startade utbyggnaden av fibernätet på landsbygden. Hela 92 procent av landsbygdsborna i Säffle kommun valde att ansluta sig.
– En anmärkningsvärd siffra, vi hoppades på omkring sextio procent.
I dag är 3 600 hushåll anslutna, förutom landsbygden även det kommunala bostadsbolaget Säbos fastigheter. Nästa steg är tätorten.
– Nu satsar vi på villorna, det finns 2300 villor i tätorten. Förutom hushållen märker vi intresse bland bostadsrättsföreningarna och privata fastighetsägare.

Når hastigheterna
Säffle kommun ligger långt fram när det gäller tillgången på bredband. Post- och telestyrelsens siffror visar att 32 procent av befolkningen på Säffles landsbygd har tillgång till ett bredband på minst 50 mbit/sekund. Siffran är överlägsen i Värmland, tvåan Hammarö ligger på 12 procent.
Hur har tekniken fungerat hittills?
– Relativt bra. Visst har det varit några barnsjukdomar. Fast egentligen har vi haft störst problem med yttre faktorer som exempelvis klimatet med sträng kyla eller väldigt varma perioder, eller att elnätet inte varit riktigt stabilt med många strömavbrott, säger Sabine Zimmerl-Berg.
Når ni de utlovade hastigheterna?
– Jajamän, det gör vi. Oftast är det faktiskt den egna utrustningen som begränsar hastigheterna.
Hoppas på företagen
I nuläget är det framför allt hushållen, de små och mellanstora företagen som nyttjar fibernätet.
– Vi hoppas givetvis på att även de större företagen ska ansluta sig. Men redan i dag vet jag flera som numera kan driva sina företag hemifrån och slipper åka in till ett kontor i centrala Säffle. Det sparar både pengar och på miljön.
Nu på tisdag arrangeras en bredbandsmässa i Medis. Samtliga tjänsteleverantörer i Säffle fibernät finns på plats för att hålla föredrag och svara på frågor.
– Då är även våra två nya tjänsteleverantörer, Telia och Tyfon på plats, avslutar Sabine Zimmerl-Berg.

Av Helena Ingman