Om Säffle fibernät

För att bygga ut fiber på landsbygden i Säffle startades 10 fiberföreningar som täckte in hela kommunens landsbygd.
Under 2008-2010 byggdes ett nät som kom att bli 920 km långt och ansluta cirka 2200 abonnenter.
Den totala investeringen landade på cirka 70 miljoner kronor. Finansieringen kom dels från EUs regionala strukturfond, dels från Säffle kommun och dels från de anslutnas medlemsinsatser.

Projektet möjliggjordes av en stor insats från ideella eldsjälar runt om i kommunen och när det hela var klart så var det ett av landets då största och mest heltäckande fibernät. Enligt Post och Telestyrelsens statistik är Säffles landsbygd i topp-fem i Sverige när det gäller bredband i hastigheten minst 100 Mbit/s.
I takt med att landsbygdsnätet började bli klart påbörjade stadsnätsbolaget Säkom utbyggnaden i tätorten. Idag omfattar Säffle fibernät cirka 6 000 abonnenter.

Säffle fibernät finns också utanför kommunen genom den lilla fiberföreningen Stubbkärr-Bäckelid, samt den betydligt större Borgviks fiberförening.

Sju av föreningarna – Gillberga, Södra Näset, Södra Ny, StubbkärrBäckelid, Huggenäs, Tveta och Bro – valde under 2015 att gå vidare och öka samarbetet genom en fusion. Den 29 december 2015 föddes den nya konstruktionen under namnet Säffle Landsbygdsnät. Uppbyggnaden är dock densamma och det är fortsatt de anslutna medlemmarna som äger föreningsnätet. Den andra halvan av nätet ägs som tidigare av det kommunala bolaget Säffle Kommunikation AB – Säkom.

Leave a comment