Vår historia

Utbyggnaden av bredband i Säffle startade som ett projekt mellan tio föreningar på landsbygden och Säffle kommun. Det kom att bli kommunens största landsbygdsprojekt och mellan åren 2008 och 2010 byggdes ett nät på 1200 km och 2 200 abonnenter. Det var då ett av landets mest heltäckande fibernät.

Utbyggnaden har fortsatt ända sedan dess och idag omfattar nätet över 5000 abonnenter på landsbygd och i tätort. Bara under 2016 tillkom över 400 nya kunder, varav 91 på landsbygden.

Sex av de tio föreningarna i Säffle, samt Stubbkärr-Bäckelid i Grums kommun valde under 2015 att genomföra en fusion under namnet SäffleLandsbygdsnät. En förening som har 1 500 medlemmar och därmed bör vara landets största.

Även tekniskt har nätet utvecklats. Det byggdes för en kapacitet på upp till 100 mbit/sekund, men vid årsskiftet 2015 uppgraderades tekniken i nätet till att klara den tiodubbla hastigheten. Nätet har också byggts ut och förstärkts för att ta emot fler anslutningar.

Leave a comment